Brezno - Evanjelický a. v. farský úrad

Štátny archívŠtátny archív v Banskej Bystrici
Obce v matrike
Brzno, 
Bujakovo, 
Do 
r. 1871 Jarabá, 
Mýto 
pod Ďumbrom; 
vď poznámka: Črvná Skala, 
Šumac, 
Hľpa, 
Nová Maša, 
Švábolka, 
Zlatno; 
Pohorlá, 
Závadka nad Hronom
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých
PoznámkaČervená Skala, Šumiac, Heľpa, Nová Maša, Švábolka, Zlatno, Pohorelá, Závadka nad Hronom - samostatne vedená matrika n. 1828 - 1937, s. 1833 - 1929, z. 1838 - 1936

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: wera
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2021 M Software
generované za 8 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP