Rajec - židovský matričný obvod

Štátny archívŠtátny archív v Bytči
Obce v matrike
Rajc, 
Ďurčná, 
Šuja, 
Babkov, 
Bánová, 
Bytčca, 
Ltvská Lúčka, 
Porúbka, 
Rosna, 
Tplčka nad Váhom, 
Trnové, 
Tur
Všňové, 
Brzany, 
Ččmany, 
Črn
Dvna, 
Fačkov, 
Hôrky, 
Hrčovské Podhrad
Hradná, 
Súľov, 
Jasnové, 
Kľač
Kamnná Poruba (okrs Žlna), 
Kňazova Lhota, 
Ltavská Svnná, 
Konská, 
Kunrad, 
Ltava, 
Lutš
Malá Črna, 
Malá Kotšová, 
Vľká Kotšová, 
Zmanska Kotšová, 
Ovčarsko, 
Podhor
Poluvs
Rajcká Lsná, 
Trstná, 
Rajcké Tplc
Stránsk
Svdrník, 
Trchová, 
Varín, 
Vľká Črna, 
Zbyňov
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: duros
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2020 M Software
generované za 11 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP