Prešov - Evanjelický a. v. farský úrad - slovenský

Štátny archívŠtátny archív v Prešove
Obce v matrike
Pršov, 
Hanska, 
Nžná Šbastová, 
Solvar, 
Bznov, 
Grgorovc
Janov, 
Kojatc
Malý Šarš, 
Radačov, 
Rokycany, 
Svna, 
Vľký Šarš, 
Župčany
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých
PoznámkaIndex: n. 1771 - 1939, s. 1771 - 1939, z. 1771 - 1939

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: wera
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2020 M Software
generované za 9 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP