VEĽKÁ BYTČA (dnes súčasť obce Bytča), okr. Žilina - Rímskokatolícky farský úrad

Štátny archívŠtátny archív v Bytči
Obce v matrike
Vľká Bytča, 
Hlník nad Váhom (dns súčasť obc Bytča), 
Malý Bytča (dns súčasť obc Bytča), 
Do 
r. 1774 Vľké Rovné; 
do 
r. 1788 Kolárovc
Malá Kotšová, 
Olazov, 
Vľká Kotšová (dns súčasť obc Kotšová), 
Zmanska Kotšová (dns súčasť obc Kotšová); 
do 
r. 1789 Ptrovc a Stchov (dns súčast obc Kotšová); 
do 
r. 1789 Ptrovc a Stchov (dns súčast obc Ptrovc) a Pšurnovc (dns súčasť obc Bytča)
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2020 M Software
generované za 12 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP