VEĽKÉ CHLIEVANY, okr. Topoľčany - Rímskokatolícky farský úrad

Štátny archívŠtátny archív v Nitre
Obce v matrike
Vľké Chlvany, 
Bskupc a Malé Chlvany (dns súčast obc Bánovc nad Bbravou), 
Dolné Naštc
Dvorc, 
Haláčovc a Otrhánky (dns súčast obc Haláčovc), 
Pčňany
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2021 M Software
generované za 12 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP