Zlaté Moravce - židovský matričný obvod

Štátny archívŠtátny archív v Nitre
Obce v matrike
Zlaté Moravc
Chyzrovc
Kňažc
Opatovc nad Žtavou, 
Prílpy, 
Bladc
Malé Chrašťany, 
Vľké Chrašťany, 
Čaradc
Črvný Hrádok, 
Malé Vozokany, 
Vľké Vozokany, 
Dolné Sľažany, 
Horné Sľažany, 
Horný Oháj, 
Hosťovc
Jdľové Kostoľany, 
Kozárovc
Lovc
Machulnc
Mankovc
Martn nad Žtavou, 
Mlyňany, 
Tsár nad Žtavou, 
Nňany, 
Nvrc
Nová Vs nad Žtavou, 
Obyc
Skýcov, 
Slpčany, 
Topoľčanky, 
Vc
Volkovc
Závada, 
Žkava, 
Hronský Bňadk, 
Psar
Malá Lhota, 
Orovnca, 
Tkovská Brznca, 
Tkovské Nmc
Vľká Lhota
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: duros
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2023 M Software
generované za 9 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP