Bolešov, okr. Považská Bystrica - Sídlo židovského matričného úradu

Štátny archívŠtátny archív v Bytči
Obce v matrike
Bolšov, 
Borčc
Kamnčany, 
Pchov, 
Sdmrovc, 
Slavnca a Vaska (dns súčast obc Bolšov), 
Bluša; 
Bohunc
Krvoklát, 
Podvaž
Savčna a Vršatské Podhrad (dns súčast obc Pruské), 
Črvný Kamň, 
Dubnca nad Váhom; 
Dulov a Dulová Nová Vs (dns súčast obc Dulov), 
Horovc a Kvašov (dns súčast obc Horovc), 
Ilava, 
Ldnca, 
Lopušná (dns súčast obc Lopušné Pažt
Okr. Čadca), 
Lysá pod Makytou, 
Malý Kolačín (dns súčasť obc Nová Dubnca), 
Mstčko, 
Mkušovc
Považská Bystrca, 
Tuchyňa; 
z okrsu Trnčín Brunovc
Dolná Poruba, 
Dolná Súča; 
Dolné Motšc a Horné Motšc (dns súčast obc Motšc), 
Dolné Srn
Drtoma; 
Dvorc, 
Ľuborča a Nmšová (dns súčast obc Nmšová), 
Horná Súča, 
Horné Srn
Chocholná (dns súčasť obc Nmšová), 
Horná Súča, 
Horné Srn
Chocholná (dns súčasť obc Chocholná-Vc); 
Istbník, 
Trnčín, 
Zamarovc a Zlatovc (dns súčast obc Trnčín), 
Ivanovc
Kľúčové, 
Mníchova Lhota, 
Nová Vs nad Váhom (dns súčasť obc Kočovc); 
Skala, 
Skalská Nová Vs a Újazd (dns súčast obc Skalka nad Váhom), 
Solahov, 
Švrtok, 
Transk Tplc
Záblat
z okrsu Žlna Hlník nad Váhom dns súčasť obc Bytča), 
Malá Kotšová, 
Vľká Kotšová a Zmanska Kotšová (dns súčast obc Kotšová), 
Ltava a Ltavská Závadka (dns súčast obc Ltava).
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2020 M Software
generované za 12 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP