Topoľčany - Sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Nitre
Obce v matrike
Topoľčany; 
Bhync a Vľké Rpňany (dns súčast obc Vľké Rpňany), 
Vlsovc
Bojná a Malé Dvorany (dns súčast obc Bojná), 
Dvorany nad Ntrou (dns súčasť obc Ludanc), 
Hajná Nová Vs, 
Krtovc
Lpovník, 
Lužany; 
Malé Rpňany a Nžatc (dns súčast obc Malé Rpňany), 
Ntranska Strda, 
Radošna, 
Urmnc
Vľké Dvorany, 
Vozokany; 
z okrsu Trnava Dolné Mrašc a Horné Mrašc (dns súčast obc Mrašc)
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2023 M Software
generované za 14 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP