Liptovská Mara (dnes súčasť obce Liptovská Sielnica), okr. Liptovský Mikuláš - R. kat. farský úrad

Štátny archívŠtátny archív v Bytči
Obce v matrike
Lptovská Mara a Parížovc (dns súčast obc Lptovská Slnca), 
Bobrovník, 
Hlník, 
Nžtovc a Tvarožná (dns súčast obc Bobrovník), 
Dmčín, 
Vlašky a Vŕb (čast obc Vlašky), 
Krmš, 
Sokolč a Vlachy (dns súčast obc Vlachy), 
Nžné Dchtár a Vyšné Dchtár (dns súčast oc Galovany)
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2020 M Software
generované za 9 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP