Zemianske Kostoľany - Evanjelický a. v. farský úrad

Štátny archívŠtátny archív v Nitre
Obce v matrike
Zmansk Kostoľany, 
Črňany, 
Dvacka Nová Vs, 
Dolný Kamnc, 
Horný Kamnc = dns súčast obc Kamnc pod Vtáčnkom, 
Laskár, 
Nováky, 
Lšťany, 
Ntransk Rudno, 
Pravnc, 
Malé Blc
Partzánsk
Pažť, 
Od roku 1844 okrm sídla farského 
úradu ba Črňany, 
Handlová, 
Ndožry = dns súčasť obc Ndožry- Brzany, 
Ntransk Pravno, 
Prvdza, 
Ráztočno, 
Tužna, 
Martn
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: wera
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2022 M Software
generované za 16 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP