Trnava - Evanjelický a. v. farský úrad

Štátny archívŠtátny archív v Bratislave
Obce v matrike
Trnava, 
Hrnčarovc nad Parnou, 
Bolráz, 
Cífr, 
Pác, 
Dchtc
Dlhá, 
Dolná Krupá, 
Dolné Lovčc
Malé Brstovany, 
Vľké Brstovany, 
Dolné Oršany, 
Jaslovc
Kátlovc
Lošonc, 
Smolnc
Ružndol, 
Slovnská Nová Vs, 
Suchá nad Parnou, 
Šlpc
Špačnc
Trstín, 
Valtov Šúr, 
Vľké Šúrovc
Zmansk Šúrovc
Vlčkovc
Zlnč, 
Z Okrsu Galanta Horný Čpň, 
Srď
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých
PoznámkaIndex: n. 1666 - 1913, z. 1666 - 1897, V matrikách sú sporadicky zapisovaní i príslušníci ref. ev. cirkvi.

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: wera
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2019 M Software
generované za 8 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP