Partizánska Ľupča - Evanjelický a. v. farský úrad

Štátny archívŠtátny archív v Bytči
Obce v matrike
Partzánska Ľupča, 
Magurka, 
Bšňová, 
Dúbrava, 
Ivachnová, 
Lptovská Tplá, 
Madočany, 
Kalamny, 
Kráľovská Ľubľa (dns súčasť obc Ľubľa), 
Lptovský Mchal, 
Malatíny, 
Sl
Do 
r. 1873 Bly Potok, 
Črnová, 
Ružombrok, 
Rybárpol
Korytnca, 
Lptovská Osada, 
Lptovská Štavnca, 
Lsková, 
Turík, 
Ľubochňa, 
Ludrová
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: wera
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2019 M Software
generované za 9 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP