Spišské Podhradie - Sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Levoči
Obce v matrike
Spšské Podhrad
Brutovc
Buglovc
Bystrany, 
Danšovc
Domaňovc
Dravc
Dúbrava, 
Glnca, 
Graltov, 
Granč, 
Ptrovc
Halgovc
Hlcmanovc
Hncovc
Hodkovc
Žhra, 
Jablonov, 
Jaklovc
Jamník, 
Klčov, 
Končany, 
Kluknava, 
Kojšov, 
Kolnovc
Korytné, 
Poľanovc
Krompachy, 
Lúčka, 
Margcany, 
Markušovc
Mníšk nad Hnlcom, 
Nžné Slovnky, 
Vyšné Slovnky, 
Odorín, 
Oľšavca, 
Podproč, 
Ordzovany, 
Pongrácovc
Poráč, 
Rudňany, 
Slatvna, 
Smolník, 
Spšské Tomášovc
Spšské Vlachy, 
Spšský Hrhov, 
Spšský Hrušov, 
Studnc, 
Švdlár, 
Vľký Folkmar, 
Vítkovc
Vojkovc
Vyšný Slavkov, 
Žakarovc
Hranovnca, 
Lvkovc
Vlková, 
Prmovc
Stará Lsná, 
Vľká Franková, 
Vlkovc
Matrika narodených
PoznámkaSpišské Vlachy, Dúbrava, Gelnica, Helcmanovce, Jaklovce, Kalaša, Kluknava, Krompachy, Margecany, Nižné Slovinky, Vyšné Slovinky, Richnava, Slatvina, Smolník, Veľký Folkmár, Vyšný Slavkov, Žakarovce - samostatne vedená matrika s. 1886 - 1895

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: wera
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2019 M Software
generované za 11 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP