Svätoplukovo - Evanjelický a. v. farský úrad

Štátny archívŠtátny archív v Nitre
Obce v matrike
Svätoplukovo, 
Mojmírovc
Branč, 
Cabaj, 
Čápor, 
Čchync
Dolné Krškany, 
Horné Krškany, 
Ivánka, 
Janíkovc
Golanovo, 
Pohranc
Poľný Ksov, 
Vľké Záluž
Vľký Lapáš, 
Dolný Jatov, 
Komjatc
Šurany, 
Tvrdošovc
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: wera
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2023 M Software
generované za 13 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP