Šurany - Sídlo židovského matričnému obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Nitre
Obce v matrike
Šurany, 
Kostolný Sk, 
Ntransky Hrádok a Uľany nad Žtavou (dns súčast obc Šurany), 
Andovc
Bánov, 
Bardoňovo; 
Blk a Svätuša (dns súčast obc Podhájska), 
Bšňov, 
Črník, 
Dolný Ohaj, 
Hul; 
Kržovany a Palárkovo 
(dns súčast obc Palárkovo), 
Kmťovo, 
Komjatc
Malá Maňa (dns súčasť obc Maňa), 
Malý Kýr a Vľký Kýr (dns súčast obc Mlanovc), 
Mchal nad Žtavou, 
Mlynský Sk (dns súčasť obc Lpová), 
Mojzsovo, 
Nové Zámky, 
Rastslavc
Trávnca, 
Tvrdošovc
z okrsu Ntra Dolný Vnodol a Horný Vnodol (dns súčast obc Vnodol), 
Dyčka a Horný Ohaj (dns súčast obc Vrábl), 
Martnová a Vajka nad Žtavou (dns súčast obc Lúčnca nad Žtavou), 
Paňa
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých
PoznámkaTvrdošovce - samostatne vedené matriky: n. 1851, 1855 - 1888, s. 1853 - 1885, 1888; z. 1883 - 1885, 1888

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: martinkasman
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2022 M Software
generované za 10 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP