Šahy - Sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Nitre
Obce v matrike
Šahy, 
Hrkovc
Prsľany nad Ipľom, 
Bátovc
Jalakšová, 
Blovc
Bohunc
Bory, 
Čankov, 
Dmandc
Dolné Turovc
Strdné Turovc
Dolné Zbrojníky, 
Horné Zbrojníky, 
Dolné Žmbrovc
Horné Žmbrovc
Dolný Almáš, 
Horný Almáš, 
Domaša, 
Hokovc
Hontanska Vrbca, 
Hontansk Trsťany, 
Horné Smrovc
Horné Turovc
Horša, 
Chorvatc
Tupá, 
Ipľské Úľany, 
Ipľský Sokolc, 
Kalakovo, 
Malý Kar, 
Kubáňovo, 
Lontov, 
Malé Ludnc
Opatová, 
Svätý Kríž, 
Tkovská Nová Vs, 
Oros za Hronom, 
Pastovc
Pčnc
Plášťovc
Podlužany, 
Santovka, 
Sazdc
Slatna, 
Šalov, 
Tšmak, 
Vľký Psk, 
Vyškovc nad Ipľom, 
Zalata, 
Žlzovc
Chľaba, 
Kamnca nad Hronom, 
Lľa, 
Pavlová, 
Sknčka, 
Salka, 
Balog nad Ipľom, 
Bátorová, 
Človc
Dačov Lom, 
Dolnka, 
Dolné Príblc
Horné Príblc
Prklk, 
Horné Plachtnc
Hrušov, 
Chrastnc
Ipľské Prdmost
Kamnné Koshy, 
Klňany, 
Kolár
Koshovc
Koshy nad Ipľom, 
Lsnca, 
Malá Čalomja, 
Nnnc
Obckov, 
Opatovská Nová Vs, 
Sčanky, 
Sľany, 
Slovnské Ďarmoty, 
Strdné Plachtnc
Šrákov, 
Trbušovc
Vľká Čalomja, 
Vľká Vs nad Ipľom, 
Vnca, 
Záhorc
Crovo, 
Čabradský Vrbovok, 
Čkovc
Dvč
Dolné Trany, 
Horné Trany, 
Domaníky, 
Drážovc
Drnovo, 
Dudnc
Mrovc
Dvorníky, 
Horné Mladonc
Horný Badín, 
Kostolné Moravc
Opatovské Moravc
Rakovc, 
Sbchlby, 
Slc
Snohrad, 
Stnanska Lhôtka, 
Sudnc
Trpín, 
Uňatín, 
Zmansky Vrbovok, 
Antol, 
Banská Blá, 
Banská Štavnca, 
Banský Studnc, 
Ilja, 
Lúčky, 
Prnčov, 
Štavncké Ban
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: wera
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2023 M Software
generované za 13 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP