Kysucké Nové Mesto - Sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Bytči
Obce v matrike
Kysucké Nové Msto, 
Dúb
Oškrda, 
Radoľa, 
Dolný Vadčov, 
Dunajov, 
Horný Vadčov, 
Strdný Vadčov, 
Krásno 
nad Kysucou, 
Kýčra, 
Kysucký Lskovc, 
Nsluša, 
Ochodnca, 
Povna, 
Rudna, 
Rudnská Snžnca, 
Zborov nad Bystrcou, 
Dolný Kubín, 
Záskal
Budatín, 
Považský Chlmc, 
Vran
Dvna, 
Lúky, 
Dvnka, 
Lalnok, 
Hlník nad Váhom, 
Jablonové, 
Kotrčná Lúčka, 
Lutš
Rajc
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: wera
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2020 M Software
generované za 13 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP