Bánovce nad Bebravou - Sídlo židovského matričného obvodu

Štátny archívŠtátny archív v Nitre
Obce v matrike
Bánovc nad Bbravou, 
Bskupc
Dolné Ozorovc
Horné Ozorovc
Malé Chlvany, 
Bojná, 
Borčany, 
Brzolupy, 
Cmnná, 
Črna Lhota, 
Čuklasovc
Dolné Držkovc
Džrc
Dubnčka, 
Dvorc, 
Haláčovc
Otrhánky, 
Horné Naštc
Klátova Nová Vs, 
Kolačno, 
Krásna Vs, 
nná, 
Látkovc
Uhrovc, 
Lsna, 
Ľutov, 
Malá Hradná, 
Malé Host
Malé Ostratc
Trbašovc
Vľké Ostratc
Mzgovc
Omastná, 
Pčňany, 
Podlužany, 
Pravotc
Prusy, 
Radša, 
Žtná, 
Ruskovc
Slatna nad Bbravou, 
Slatnka nad Bbravou, 
Šípkov, 
Ššov, 
Tmoradza, 
Trbchava, 
Vľké Chlvany, 
Vysočany, 
Závada, 
Zlatníky, 
z okr. Trnčín: Bobot, 
Bobotská Lhota, 
Bošanska Nporadza, 
Rožňová Nporadza, 
Dolné Motšc
Horné Motšc
Dubodl, 
Horňany, 
Kostolné Mtc
Rožňové Mtc
Zmansk Mtc
Pťovka, 
Ptrova Lhota, 
Svnná, 
Transk Jastrab
Vľká Hradná
Matrika narodených
Matrika sobášených
Matrika zomrelých

Zoznam obcí v matrike naposledy upravoval: wera
Upraviť informácie o matrike

Matričné knihy poznáme: matrika narodených, zomrelých a sobášených. V krajských archívoch sa nachádzajú matriky spred roku 1895. Matriky z rokov 1896-1906 sú postupne sťahované do pobočiek štátnych archívov. Pokiaľ chcete nahliadnuť do mladších záznamov, musíte byť rodinným príslušníkom alebo poverenou osobou. Potrebujete na to doklad, ktorým dokážete, že hľadaná osoba je Váš predok (rodný alebo úmrtný list).

 
© copyright 2007-2022 M Software
generované za 8 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP