Pôvod mena Pavlína

Ženská podobá mužského mena Pavel. Pavlína je latinského pôvodu a znamená "malý, drobný, skromný". Toto meno sa hodí pre jemnú ženu. Môže byť dosť náladová, ale vie byť tiež veľmi obetavá a rada pomáha ostatným. Dejiny poznajú nesmierny počet osôb s týmto menom. V slovenskom kalendári nájdete len meno Paulína. Pavlína s "v" je len v českom kalendári. Niektoré slovenské Pavlíny oslavujú meniny zároveň s Paulínami.


Pavlína oslavuje meniny v Čechách 31.8.#menopavlina

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: