Pôvod mena Nik

Short form of Nikolas, Nikolaos, Nikolaj or NIKOLA (1).

#menonik

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: