Pôvod mena Glória

Ženské meno lat. pôvodu, s významom sláva.

#menogloria

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: