Pôvod mena Bernhard

German, Dutch and Scandinavian form of Bernard.

#menobernhard

prihlásiť sa / registrovať sa


čakajte

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť: