Adámek

Mužský tvar priezviska Ženský tvar priezviska
Adámek Adámková
Systémové informácie o priezvisku:
S týmto priezviskom sa v rodokmeňoch nachádza 754 osôb, z toho 533 žijúcich.

Utvorené z osobného mena Adam, lenže pôvodný nositeľ tohto priezviska najskôr pochádzal z Čiech, alebo Moravy.

Najstaršie osoby v rodokmeňoch:


Hľadať Adámek Adámková
Rodokmen.com AdámekAdámková
Kdeje.infoAdámekAdámková
FacebookAdámekAdámková
Archív zosnulýchAdámekAdámková
V slovenskom telefónnom zoznameAdámekAdámková
V českomAdámekAdámková
V maďarskomAdámekAdámková
V rakúskomAdámekAdámková
V švajčiarskomAdámekAdámková
V nemeckom telefónnom zoznameAdámekAdámková
TwitterAdámekAdámková