Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť:

Meno:  

Pôvod mena Budimír

Pôvod mien > Budimír

Mužské meno - Budimíra ž. slovan. meno s pôv. významom budiaci, prebúdzajúci mier (svet), staršia podoba aj Budmer


Budimír oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 2.12. - v rovnaký deň oslavujú aj: Bibiána, Budimíra, Budislav, Viviána 
© copyright 2007-2022 M Software
generované za 231 ms
Detské oblečenie Ľudia PHP