Úvod
Úvodná stránka

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť:

Meno:  

Pôvod mena Vilhelmína, Vilma, Wilhelmína, Wilma

Pôvod mien > Vilhelmína, Vilma, Wilhelmína, Wilma

Žen. podoba mužského mena Viliam.

© copyright 2007-2015 M Software