Úvod
Úvodná stránka

Pôvod mena Milena

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť:

Meno:  

Pôvod mien > Milena

Slovanské 
žn. 
m. 
utvorné 
zo 
slova 
m
mlé. 
Toto 
slovanské 
slovo 
príbuznstv 
má 
sanskrtové 
máyas 
radosť, 
lat. 
mt
mäkké, 
pokojné, 
č 
ndourópsk 
m-l 
lahodné, 
mäkké... 
takž 
význam 
Mlny 
by 
bol: 
mlá, 
mäkká, 
pokojná 
žna. 


Milena oslavuje meniny na Slovensku 9.4. - v rovnaký deň oslavujú aj: Mileva
Milena oslavuje meniny v Čechách 24.1.

Autor: Ján Kulík, upravil: Martin Kasman

 
© copyright 2007-2014 M Software
generované za 16 ms
Detské oblečenie Pracovné oblečenie