Úvod
Úvodná stránka

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť:

Meno:  

Pôvod mena Krasomil

Pôvod mien > Krasomil

Mužské meno - Karsomila ž. novšie čes. meno, jeho pôv. význam by bol milujúci krásu


Krasomil oslavuje meniny podľa rozšíreného slovenského kalendára 24.10. - v rovnaký deň oslavujú aj: Areta, Aretas, Cvetan, Cvetana, Gilbert, Gilberta, Harold, Herald, Kveta, Kvetana, Kvetava, Kvetoň, Kvetoslav, Kvetoslava, Rafael, Šalamún© copyright 2007-2017 M SoftwareTOPlist