Úvod
Úvodná stránka

Pôvod mena Ján

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť:

Meno:  

Pôvod mien > Ján

Mdz 
krsťanm 
as 
najrozšírn 
osobné 
mno. 
Jho 
poboby 
nájdm 
každ
rč 
krsťanov. 
nás 
j 
zaužívaná 
podoba 
Ján, 
 
kď 
svojho 
času 
bola 
snaha 
pozmnť 
ho 
Gán(o). 
n
podob
už 
clkom 
samostatn
funguj 
nám 
aj 
Ivan. 
Srbov 
j 
to 
Jovan 
Ivan, 
Rusov, 
Ukrajncov, 
Chorvátov... 
Ivan. 
Ivan 
Ján 
sa 
vyskytuj 
aj 
mdz 
Čchm 
Polakm
Mdz 
Grmanm 
najdm 
Johan, 
John, 
Jack, 
Jan
Jon... 
kým 
gálsk 
podoby 
sú 
Ian, 
Iaan, 
Evan, 
San... 
románsk 
Govan
Juan, 
Jan... 
Latnská 
podoba 
j 
Iohann
východskom 
tkých 
j 
hbrjský 
jaz. 
kd 
má 
význam 
Pán 
j 
vďačný; 
Pán 
j 
mlosrdný; 
dar 
Boží; 
mlosť 
Boža.

 
tohoto 
populárnho 
muž. 
mna 
vznká 
aj 
clý 
rad 
žnských 
mn. 
nás 
j 
zaužívané 
Jana, 
Srbov 
Jovanka, 
Anglčanov 
Jan
Jan, 
Joan, 
Nmcov 
Johana, 
Francúzov 
Jantt 
atď.

 
Podobu 
Jan 
nájdm 
aj 
Anglcku, 
hlavn 
západných 
oblastach, 
odkaľ 
sa 
posldn 
začala 
šírť 
aj 
do 
ných 
provncí 
Brtán


Ján oslavuje meniny na Slovensku 24.6. - v rovnaký deň oslavujú aj: Janis, Jaško, Jens, Johan, Jovan, Nino, Sean
Jan oslavuje meniny v Čechách 24.6.

Autor: Ján Kulík, upravil: Martin Kasman

 
© copyright 2007-2014 M Software
generované za 21 ms
Detské oblečenie Pracovné oblečenie