Úvod
Úvodná stránka

Pôvod mena Dušan

Hľadať pôvod mena

Napíšte slovenské, české, staroslovenské či iné meno, ktorého pôvod chcete zistiť:

Meno:  

Pôvod mien > Dušan

m. 
Dušana 
ž. 
pôv. 
južnoslovan. 
skrátná 
podoba 
m
pôv. 
významom 
blízk 
j 
mno 
čs. 
Dušan, 
poľ. 
Duszan 
(Dušan), 
maď. 
Dusán 
(Dušán), 
žn. 
čs., 
chorv., 
srb. 
Dušana; 
dom. 
Dušo, 
Duša 


Dušan oslavuje meniny na Slovensku 26.5.
Dušan oslavuje meniny v Čechách 9.4.

Zdroj: fodor.sk, upravil: Martin Kasman

 
© copyright 2007-2014 M Software
generované za 16 ms
Detské oblečenie Pracovné oblečenie